Showing all 9 results

Đồ amenities khách sạn có thể kể đến: kim chỉ, đón gót giày, gói đường, chụp tóc, … Đây là những chi tiết góp phần khẳng định đẳng cấp của một khách sạn. Bổ sung những sản phẩm này vào bộ đồ tiêu hao sẽ làm khách sạn trở nên chuyên nghiệp, đẳng cấp hơn.

Một bộ amenities khách sạn đầy đủ bao gồm rất nhiều chi tiết nhỏ. Tùy thuộc vào tiêu chuẩn của từng khách sạn mà số lượng sản phẩm trong bộ đồ tiêu hao nhiều hay ít. Khách sạn có tiêu chuẩn càng cao thì số lượng chi tiết trong bộ amenities càng nhiều.

Star Solutions là địa chỉ cung cấp đồ amenities khách sạn với số lượng toàn diện nhất. Từ khách sạn bình dân 1-2 sao đến khách sạn cao cấp trên 5 sao đều có thể tìm được đầy đủ những chi tiết đồ tiêu hao cần thiết tại Star Solutions.

MLB Jerseys Cheap